Gynekologi för allmänläkare

Uppnå fördjupade kunskaper inom gynekologi. Kursen omfattar en bred variation av tillstånd som menstruationsrubbningar, infektioner, klimakteriebesvär och andra hormonella störningar. Dessutom diskuterar vi preventivmedel, vulva relaterade problem och uro-genitala utredningar.

Fortsätt läsaGynekologi för allmänläkare

Avancerad antikonception för specialister i gynekologi och obstetrik

Preventivmedels biologiska mekanismer och epidemiologi. Vi diskuterar interkurrenta sjukdomar, biverkningar, hälsoeffekter och blödningsproblematik. Fördjupad kunskap om preventivmedels potential och verkningsmekanismer, sidoeffekter och komplicerade fall. SFOG kurs för specialister i obstetrik…

Fortsätt läsaAvancerad antikonception för specialister i gynekologi och obstetrik