Abortvård för barnmorskor

Medicinsk abort i tidig respektive senare graviditet. Kirurgisk abort. VEMA. Abort och avbrytande av havandeskap efter vecka 18. Antikonception efter abort. Uppdatering av abortlagar och förändringar i Sverige, EU och globalt.

Lämna ett svar