Våra kurser.

Här hittar du alla våra kurser.

På våra kurser föreläser de främsta nationella och internationella experterna inom sina ämnesområden. Föreläsningarna varvas med interaktiva diskussioner med kursdeltagarna kring deras frågor och egna fall På så sätt stärks lärandeprocessen och vi bidrar alla till ömsesidigt lärande. En viktigt del av en utbildning är faktisk att lära av de andra på kursen!

Hormoner och kvinnohälsa. Kurs för allmänläkare

8 februari-9 februari 2024
Anmälning pågår
Life city konferens Stockholm
Specialister och ST läkare i allmänmedicin
8 februari-9 februari 2024
Anmälning pågår
Life city konferens Stockholm
Specialister och ST läkare i allmänmedicin

Beskrivning

Uppnå fördjupade kunskaper inom gynekologisk endokrinologi i syfte att kunna handlägga patienter med hormonella rubbningar samt att kunna bedriva rådgivning om preventivmedel och hormonbehandling i klimakteriet. Diagnostik och behandling av hormonella rubbningar hos kvinnor, risker och fördel med hormonbehandling, samt mentala tillstånd relaterade till menstruationscykeln.

Lipus-logo

Fördjupad antikonception för barnmorskor

1-2 februari 2024
Anmälning pågår
Ulvsunda slott Stockholm
Barnmorskor
1-2 februari 2024
Anmälning pågår
Ulvsunda slott Stockholm
Barnmorskor

Beskrivning

Fördjupad kunskap om preventivmedels potential, verkningsmekanismer och sidoeffekter. Nya preparat och handläggning av kluriga patienterfall.

Behandling av menopausala besvär för specialister i gynekologi och obstetrik

25-26 april 2024
Anmälning pågår
Näsby slott Stockholm
Specialister i Obstetrik och Gynekologi
25-26 april 2024
Anmälning pågår
Näsby slott Stockholm
Specialister i Obstetrik och Gynekologi

Beskrivning

SFOG kurs. Förstå och behandla klimakterierelaterade besvär. Behandlingsalternativ med fokus på hormonterapi och vid speciella tillstånd.

Avancerad antikonception för specialister i gynekologi och obstetrik

23-24 November 2023
Avslutad
Hässelby slott
Specialister i Obstetrik och Gynekologi
23-24 November 2023
Avslutad
Hässelby slott
Specialister i Obstetrik och Gynekologi

Beskrivning

Preventivmedels biologiska mekanismer och epidemiologi. Vi diskuterar interkurrenta sjukdomar, biverkningar, hälsoeffekter och blödningsproblematik. Fördjupad kunskap om preventivmedels potential och verkningsmekanismer, sidoeffekter och komplicerade fall. SFOG kurs för specialister i obstetrik och gynekologi.

Mödrahälsovård för allmänläkare

17-18 april 2023
Avslutad
Stallmästaregården Stockholm
Specialister i allmänmedicin
17-18 april 2023
Avslutad
Stallmästaregården Stockholm
Specialister i allmänmedicin

Beskrivning

Uppdatera kunskap om handläggning av graviditet och graviditetsrelaterade sjukdomar i primärvården. Nya rekommendationer, särskilda patientgrupper. Det normala graviditeten, hypertonsion, graviditetsdiabetes, postpartumbesvär med flera.

File Name : April Kurs i mödrahälsovård för allmänmedicinare annons

Erbjuder vi inte kursen du vill gå eller arrangera? Kontakta oss så kan vi hjälpa till att förverkliga din drömutbildning