Våra kurser.

Här hittar du alla våra kurser.

På våra kurser föreläser de främsta nationella och internationella experterna inom sina ämnesområden. Föreläsningarna varvas med interaktiva diskussioner med kursdeltagarna kring deras frågor och egna fall På så sätt stärks lärandeprocessen och vi bidrar alla till ömsesidigt lärande. En viktigt del av en utbildning är faktisk att lära av de andra på kursen!

Abort för specialister

14-15 november 2024
Anmälning pågår
Såstaholm slott Stockholm
Specialister gynekologi och obstetrik
14-15 november 2024
Anmälning pågår
Såstaholm slott Stockholm
Specialister gynekologi och obstetrik

Beskrivning

Medicinsk abort i tidig respektive senare graviditet. Kirurgisk abort och operationsteknik. VEMA samt ultraljudsdiagnostik och behandling av missfall. Abort och avbrytande av havandeskap efter vecka 18. Handläggande av komplicerade fall. Uppdatering av abortlagar och förändringar i Sverige, EU och globalt. 

Abortvård för barnmorskor

22-23 oktober 2024
Anmälning pågår
ABF huset Stockholm
Barnmorskor
22-23 oktober 2024
Anmälning pågår
ABF huset Stockholm
Barnmorskor

Beskrivning

Medicinsk abort i tidig respektive senare graviditet. Kirurgisk abort. VEMA. Abort och avbrytande av havandeskap efter vecka 18. Antikonception efter abort. Uppdatering av abortlagar och förändringar i Sverige, EU och globalt.

Fördjupad antikonception för barnmorskor

5-6 december 2024
Anmälning pågår
Näsby slott Stockholm
Barnmorskor
5-6 december 2024
Anmälning pågår
Näsby slott Stockholm
Barnmorskor

Beskrivning

Fördjupad kunskap om preventivmedels potential, verkningsmekanismer och sidoeffekter. Nya preparat och handläggning av kluriga patienterfall.

Hormoner och kvinnohälsa. Kurs för allmänläkare

8 februari-9 februari 2024
Avslutad
Life city konferens Stockholm
Specialister och ST läkare i allmänmedicin
8 februari-9 februari 2024
Avslutad
Life city konferens Stockholm
Specialister och ST läkare i allmänmedicin

Beskrivning

Uppnå fördjupade kunskaper inom gynekologisk endokrinologi i syfte att kunna handlägga patienter med hormonella rubbningar samt att kunna bedriva rådgivning om preventivmedel och hormonbehandling i klimakteriet. Diagnostik och behandling av hormonella rubbningar hos kvinnor, risker och fördel med hormonbehandling, samt mentala tillstånd relaterade till menstruationscykeln.

Lipus-logo

Behandling av menopausala besvär för specialister i gynekologi och obstetrik

25-26 april 2024
Avslutad
Näsby slott Stockholm
Specialister i Obstetrik och Gynekologi
25-26 april 2024
Avslutad
Näsby slott Stockholm
Specialister i Obstetrik och Gynekologi

Beskrivning

SFOG kurs. Förstå och behandla klimakterierelaterade besvär. Behandlingsalternativ med fokus på hormonterapi och vid speciella tillstånd.

Mödrahälsovård för allmänläkare

17-18 april 2023
Avslutad
Stallmästaregården Stockholm
Specialister i allmänmedicin
17-18 april 2023
Avslutad
Stallmästaregården Stockholm
Specialister i allmänmedicin

Beskrivning

Uppdatera kunskap om handläggning av graviditet och graviditetsrelaterade sjukdomar i primärvården. Nya rekommendationer, särskilda patientgrupper. Det normala graviditeten, hypertonsion, graviditetsdiabetes, postpartumbesvär med flera.

File Name : April Kurs i mödrahälsovård för allmänmedicinare annons

Erbjuder vi inte kursen du vill gå eller arrangera? Kontakta oss så kan vi hjälpa till att förverkliga din drömutbildning