Abort för specialister

Medicinsk abort i tidig respektive senare graviditet. Kirurgisk abort och operationsteknik. VEMA samt ultraljudsdiagnostik och behandling av missfall. Abort och avbrytande av havandeskap efter vecka 18. Handläggande av komplicerade fall. Uppdatering av abortlagar och förändringar i Sverige, EU och globalt. 

Lämna ett svar