Mödrahälsovård för allmänläkare

Uppdatera kunskap om handläggning av graviditet och graviditetsrelaterade sjukdomar i primärvården. Nya rekommendationer, särskilda patientgrupper. Det normala graviditeten, hypertonsion, graviditetsdiabetes, postpartumbesvär med flera.

Lämna ett svar