Hormoner och kvinnohälsa. Kurs för allmänläkare

Uppnå fördjupade kunskaper inom gynekologisk endokrinologi i syfte att kunna handlägga patienter med hormonella rubbningar samt att kunna bedriva rådgivning om preventivmedel och hormonbehandling i klimakteriet. Diagnostik och behandling av…

Fortsätt läsaHormoner och kvinnohälsa. Kurs för allmänläkare

Avancerad antikonception för specialister i gynekologi och obstetrik

Preventivmedels biologiska mekanismer och epidemiologi. Vi diskuterar interkurrenta sjukdomar, biverkningar, hälsoeffekter och blödningsproblematik. Fördjupad kunskap om preventivmedels potential och verkningsmekanismer, sidoeffekter och komplicerade fall. SFOG kurs för specialister i obstetrik…

Fortsätt läsaAvancerad antikonception för specialister i gynekologi och obstetrik