Fördjupad kunskap om preventivmedels potential, verkningsmekanismer och sidoeffekter. Nya preparat och handläggning av kluriga patienterfall.