Avancerad antikonception för specialister i gynekologi och obstetrik

Preventivmedels biologiska mekanismer och epidemiologi. Vi diskuterar interkurrenta sjukdomar, biverkningar, hälsoeffekter och blödningsproblematik. Fördjupad kunskap om preventivmedels potential och verkningsmekanismer, sidoeffekter och komplicerade fall. SFOG kurs för specialister i obstetrik…

Fortsätt läsaAvancerad antikonception för specialister i gynekologi och obstetrik