Specialist, kvinnoklinik

Bra uppstyrt med att väva in en del frågor i föreläsningarna och frågestunderna när inskickade frågor var sammanställda och visades på skärmen. Superbra med frågorna som kom upp samt att ni kunde besvara så bra!