Distriktsläkare

Bra kurs! Jag uppskattar er ödmjukhet att det finns olika sätt att jobba på och att det är stor skillnad på olika delar i landet. Att visa vilka medicinska möjligheter som finns och ge förslag på hur det kan ser ut, det tycker jag ni gjorde mycket bra, så kan man tar med det som passar för stället man är på.